ثبت لوگو
نام :
نام خانوادگی :
شناسه ملی :
محل ثبت :
شماره ثبت :
تابعیت و اقامتگاه :
مرکز اصلی ( شهری که درحال حاضر دفتر حقوقی دارد ) :
آدرس :
کد پستی :
پست الکترونیکی:

رشته فعالیت :
شماره ثابت به همراه پیش شماره :
تلفن همراه:
توضیحات لوگوی طراحی شده :
اعلام نوع ثبت لوگو :
نماینده جهت دریافت و انجام امور مربوطه :