سارم – سامانه سنجش آنلاین رضایت مشتریان
نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
شماره تماس
تلفن همراه
کد پستی :
نام شرکت
محصول و خدمات دريافت شده
نوع محصول يا خدمات دريافت شده :

سوالات نظر سنجی
1- تنوع محصولات و خدمات ارائه شده :
2- طراحی ظاهری محصول ارائه شده :
3- کیفیت و صحت عملکرد محصولات :
4- میزان انطباق محصولات و خدمات با خواسته شما :
5- کیفیت و خدمات ارائه شده نسبت به قیمت :
6- تحویل به موقع سرویس یا محصول :
7- میزان صحت کارکرد محصول در هنگام تحویل
8- نحوه برخورد پرسنل بخش آموزش
9- نحوه برخورد پرسنل شرکت
10- نحوه ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم
11- پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات وی
12- نحوه پیگیری نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما
13- سرعت عمل در تامین خواسته های مشتری
14- نحوه برخورد کارکنان واحد گارانتی و خدمات پس از فروش
15- انجام صحیح و پیگیری به موقع موارد تحت پشتیبانی
16- تعمیر، رفع ایراد و بروز رسانی محصولات
17- نحوه برخورد کارشناس فروش
18- نحوه تسویه حساب
یادداشت شما
یادداشت شما